Kísérteties fényekbe borított ezer lámpa egy ír hegyoldalt

Delejező, túlvilági, drámai, megbabonázó: hirtelen ez a szószedetünk Kari Kola művészeti projektjére.